TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no