TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no