TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no