TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no