TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no