TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no