TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no