TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no