TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no