TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri

TittelUlike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1997
ForfattereSyse, A, Nilstun, T
JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
Type of ArticleTrykt
EtikettEtikk

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no