TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no