TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no