TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no