TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no