TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no