TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv

TittelPsykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2013
ForfattereØye, C, Norvoll, R
UtgiverGyldendal Akademisk
ByReidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.
ISBN Nummer978-82-05-40913-2
EtikettEtikk

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no