TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no