TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no