TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no