TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no