TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Involuntarily admitted patients with substance use disorders

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no