TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no