TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Forslag på publikasjon

Hva heter publikasjonen du vil foreslå?
Hvem har produsert publikasjonen?
Har du noe du vil legge til forslaget?
Din epost, hvis vi skulle ønske mer informasjon om publikasjonen.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no