TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no