TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no