TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no