TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no