TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner

TittelUtviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1994
ForfattereHøyer, G, Drange, H
JournalTidsskrift for den norske lægeforening
Volum114
Pagination585-8
Type of ArticleTrykt

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no