TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost

TittelPasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2007
ForfattereHorn, K, Martinsen, EW
JournalTidsskrift for den norske legeforening
Volum11
Pagination1506-9
Type of ArticleFagfellevurderte artikler
URLhttp://tidsskriftet.no/article/1543122
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no