TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?

TittelHva kan norsk psykiatri lære av Italia?
PublikasjonstypeFagartikler (ikke fagfellevurdert)
År for utgivelse2008
ForfattereLunde, KJ
Series TitleTidsskrift for Den norske legeforening
Access Year128
Access Date2
Beskrivelse208-210
URLhttp://tidsskriftet.no/article/1645244
EtikettJournal article

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no