TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)

TittelTvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1997
ForfattereBrabrand, J, Friis, S
JournalTidsskrift for den norske lægeforening
Volum117
Pagination1737-9
Type of ArticleTrykt
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no