TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no