TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no