TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no