TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no