TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no