TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no