TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no