TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no