TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no