TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Skjerming – straff eller støtte?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no