TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no