TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern

TittelDiskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2012
ForfattereRø, M
InstitusjonNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave
URLhttp://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/271756
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no