TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no