TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis

TittelInterpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2014
ForfattereFeiring, E, Ugstad, KNordal
JournalBMC health services research (Open Access)
Volum14
ISBN Nummer1472-6963
URLhttp://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/500
Short TitleBMC health services research
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no