TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no