TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study

TittelUnderstanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2013
ForfattereUgstad, KN
InstitusjonUniversitetet i Oslo
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-41530
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no