TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

“Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no