TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no