TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1

TittelDomstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereSteenfeldt-Foss, HH
ByUniversitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-48686
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no